Természettudományos labort alakítanak ki a Hőgyes Endre Gimnáziumban 

Alapjaiban újul meg a természettudományos oktatás módszertana és eszközrendszere Hajdúszoboszlón. A Hőgyes Endre Gimnáziumban kialakítandó természettudományos laboratórium a Hőgyes 600 diákján kívül tíz helybeli és kistérségi alapfokú oktatási intézmény csaknem kétszáz diákját és tanáraikat fogadja, így a biológia, a fizika és a kémia tantárgyak oktatásának valamint ezen tárgyakat tanító pedagógusok továbbképzésének regionális centrumává válhat.

A természettudományok oktatásának megújítása érdekében nyújtott be pályázatot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az Öveges Program felhívására. A sikeres pályázat eredményeként felújított és kibővített természettudományos laboratóriummal bővül a referencia intézménnyé váló Hőgyes Endre Gimnázium. A tárgyi eszközön kívül oktatási és oktatás módszertani központtá is válik az Intézmény. A pályázat keretében tíz alapfokú oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a gimnázium. Az érintett általános iskolák diákjai is korszerű természettudományos kísérleteket végezhetnek.

Az új laboratóriumot a pályázat nyújtotta kereteken belül a lehető legmodernebb technológiával szerelik fel. Az új eszközök széles körben teszik lehetővé a szemléltetést és a természettudományok alapjainak elsajátítását. A laboratórium hozzájárul a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztéséhez és lehetővé teszi olyan innovatív kísérletek végzését, melyek az elméleti tudást és gyakorlatban megszerzett képességet párosítják.

A fejlesztés eredményeként nemcsak tudás, hanem módszertani központtá is válhat a Hőgyes Endre Gimnázium. Tanárok továbbképzésére, módszertani bemutatók tartására is lehetőséget nyújt a természettudományos laboratórium.

A projekt keretében a kísérleteket és bemutatókat segítő új bútorokat, informatikai eszközöket, a kísérletekhez szükséges eszközöket, kellékeket és alapanyagokat is beszerzik. A komplex fejlesztés részeként tananyagfejlesztésre, szaktanári segédletek kialakításra is sor kerül.

A laboratórium fejlesztését lehetővé tevő Öveges program egyik fontos célja a természettudományok oktatásának korszerűsítése, a reál tantárgyak iránti érdeklődés szélesebb körű felkeltése valamint a felsőoktatásban a reáltudományokat hallgató diákok számának növelése.

A projekt neve: Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában

A projekt száma: . TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0029

Kedvezményezett: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat (Főpályázó) és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ konzorciuma (Konzorciumi partner)

Projekt ideje: 2014. 03.01 – 2015. 10.31.

Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 246,40 millió Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

btip_table_900px