Ajánlott témakörök

(Kérjük, hogy a táblázatban zölddel jelölt témákból válasszanak)

 

 

Jelenléti ív:

Egyéni szülői nyilatkozat:

Szülői nyilatkozat:

 

A laboratórium működése:

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúszoboszló

Iskolai előkészületek a laboratóriumi foglalkozásra

Szükséges egyeztetni a foglalkozások időpontjait és tartalmát. A laborfoglalkozások hatékonyságának biztosítása érdekében kérjük, hogy előzetesen a jelenléti ív csoportnévsorait lehetőleg géppel írják meg, hogy itt csak a jelenlétet kelljen aláíratni a diákokkal.

A laboratórium megközelítése, ráhangolódás

A laborba érkezés a megbeszélteknek megfelelően történik (autóbusszal, tömegközlekedéssel, gyalog, szülői segítséggel). Az iskolához érkező tanulók a portán lépnek be az épületbe, majd a kísérőtanár(ok) vezetésével a jelzett úton jutnak a földszinti fogadótérbe. Kérjük, hogy az iskolai tanórák miatt csendben haladjanak. A kísérőtanár(ok) a laborvezetőnél vagy az előkészítőben tartózkodó laboránsnál jelzi(k) érkezésüket.

A fogadótérben az érkező tanulók és kísérőtanár(ok) átöltözhetnek. A kabátokat a fogasokra akasztják, a tárolóhelyről munkaköpenyt választanak, előveszik írószereiket, s a laborokba beviszik. A táskákat és egyéb holmijukat a szekrényekbe teszik (sorszámát vagy jelét megjegyzik).

A diákok a laboratóriumba való indulásig a fogadótérben várakoznak, a kihelyezett kiadványokat, könyveket olvasgathatják. Mindent használhatnak, de csak azt szabad elvinni, amit megbeszélünk!

A csoport a foglalkozást vezető vagy a kísérőtanárral együtt vonul át a laboratóriumba.

Laborrend

1. A laboratórium használata a laboratórium vezetőjével történt egyeztetés alapján lehetséges úgy, hogy egy laboratóriumi munkatárs is jelen van.

2. Diákok a laboratóriumban csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak. A laboratóriumot a diákok az óraközi szüneteken kívül csak külön engedéllyel hagyhatják el.

3. Kísérletezéshez a laboratóriumba a diákok csak köpenyben léphetnek be. Lehetőleg természetes alapú ruházatot, lapossarkú, zárt cipőt vegyenek fel, hajukat tegyék biztonságossá. Az ékszerek mellőzését kérjük, ne felejtsük, hogy a hosszú köröm is balesetveszélyes! Az előkészített védőeszközök használata minden esetben kötelező.

4. A diákok a laboratóriumba csak az íróeszközöket esetleg a munkalapot hozzák, néhány munkalaphoz számológép szükséges lehet. Az egyéb felszerelésüket a fogadótér fogasain illetve csomagtárolóiban hagyják. Telefont csak engedéllyel használhatnak a laboratóriumban.

5. Diákok ételt, italt sem hozhatnak be a laboratóriumba.

6. A laboratóriumi foglalkozásokon csak olyanok kísérletezhetnek, akik tűz- és munkabiztonsági oktatásban részesültek, s ezt aláírásukkal igazolták.

7. A laboratóriumban a diákok csak a számukra kikészített és általuk átvett eszközöket használhatják, abban a sorrendben, ahogyan a tanár azt kéri.

8. Tilos a gázcsapokat tanári utasítás nélkül kinyitni! Fűtőtestekre, gázcsövekre – vagy ezek közvetlen közelébe – gyúlékony anyagot tilos rakni.

9. Az elektromos csatlakozók kezelése kiemelten csak a tanár utasítása alapján történhet. Alsósoknak egyáltalán nem szabad az elektromos berendezésekhez nyúlni. Nedves kézzel még a földelt elektromos eszközökhöz sem szabad hozzáérni!

10. Az eszközök és anyagok ízlelése a mérgezési lehetőségek miatt tilos!

11. Könnyen gyulladó vagy mérgező anyagot a lefolyóba önteni tilos, a gyűjtőedénybe kell helyezni!

12. Úgy kell dolgozni, hogy a laboratóriumban dolgozók testi épségét illetve munkájuk sikerét ne veszélyeztessük. Kérjük azonnal értesíteni a tanárt vagy a laboránst, ha bármilyen baleset vagy káreset történik!

13. Kérjük a laboratórium berendezését és az eszközöket hiánytalanul, tisztán, rendben hagyni!

A megvalósítási szakasz (pályázati időszak) során a foglalkozásokat a laboratóriumi tanárok tartják. A foglakozáshoz szükséges anyagok és eszközök mennyiségét a laboratóriumi tanárok ellenőrzik a foglalkozás elején és a végén is. Ha minden megvan, ebben az esetben nem szükséges az átadás-átvétel dokumentálása, csak a problémák dokumentálása szükséges (pl. eltört egy lombik). Amennyiben nem a laboratórium munkatársa tartja a foglalkozást, minden esetben a foglalkozás előtt és után tételes, írásbeli átadás-átvételi dokumentációt kell készíteni.

A laboratórium használata

A laboráns vagy a laboratóriumi tanár(ok) egy csoport (max. 18 fő) esetén az egyik, két csoport (max. 36 fő) egyidejű tevékenysége esetén mindkét laboratóriumba beengedi a csoportot tanára(ik) kíséretében. A kísérlethez tartozó eszközök (laboreszközök, műszerek, védőfelszerelés), anyagok a laboránsok által előkészítve a tanulói asztalokon találhatók.

A foglalkozások a laboratóriumi szaktanár irányításával folynak, a balesetek megelőzése érdekében mindig csak az általa meghatározott tevékenységet szabad végezni. A diákok a helyüket elfoglalják, de semmilyen eszközhöz, vegyszerhez nem nyúlhatnak addig, amíg a foglalkozást tartó tanár erre utasítást nem ad.

A tevékenységek megkezdése előtt a diákok munkabiztonsági oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak a balesetmegelőzési jegyzőkönyvben. Az ismeretszerzés segítése érdekében ezeket az ismereteket a honlapunkon is közzé tesszük.

A tevékenység (kísérlet) megkezdése előtt a tanulók ellenőrzik a munka/feladatlap alapján, hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer ott van-e. Ha valami hiányzik, vagy a kiadott eszköz sérült, kérjük, hogy azonnal jelezzék a szaktanárnak vagy a laboráns(ok)nak! Szintén szólni kell, ha a foglalkozás alkalmával a kiadott készülék vagy eszköz nem használható.

Bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a szaktanárnak vagy a laboráns(ok)nak, hogy megfelelő ellátásban lehessen részesíteni.

Az elhelyezett szekrényeket kinyitni, azokból bármit kivenni szigorúan tilos!

A diákok az előkészítőbe engedély nélkül nem léphetnek be.

A foglalkozás befejezésekor a laboráns(ok) vagy a laboratóriumi tanár ellenőrzi a kiadott eszközök (laboreszközök, műszerek, védőfelszerelés), anyagtároló edények meglétét és épségét. Ha valamelyik eszköz hiányzik, megsérült, eltört, arról a laboráns a kísérőtanárral és a laboratóriumi szaktanárral közösen jegyzőkönyvet vesz fel. Ez alatt a tanulók a fogadótérben tartózkodnak.

A foglalkozás után a diákok együtt vonulnak át a laborrészből a fogadótérbe. Átöltöznek, a köpenyeket a kijelölt helyre teszik, magukhoz veszik táskájukat és a holmijukat, majd a korábbi útvonalon visszafelé, csendben haladva a portán át elhagyják az iskolát.

 

A laboratórium használatának időterve

 

Délutáni szakkörök

 

Pályázatok, versenyek